Warunki krycia w sezonie 2021

 

 1. Sezon zaczyna się 01.03.2021.
 2. Zamówienia nasienia dokonujemy telefonicznie, ale tylko wymagane dane przesłane dzień przed planowaną wysyłką mailowo gwarantują wysyłkę nasienia. 
 3. Celem potwierdzenia zamówienia nasienia należy przesłać mailem:
 • I. Potwierdzenie przedpłaty w wysokości 864 zł brutto
 • II. Dane Właściciela do faktury
 • III. Dane klaczy
 • IV. Data inseminacji

Przy zamówieniu kolejnej dawki nasienia dla tej samej klaczy w przypadku nie źrebności po pierwszej dawce obowiązuje ta sama procedura. Należy dokonać zamówienia telefonicznie, a następnie wysłać mailem wszystkie dane razem z potwierdzeniem przelewu na 324 zł brutto.

 1. Powyższe dane należy przesłać na adres stacjaogierowvln@gmail.com. Osoba odpowiedzialna za pobranie nasienia Lek. Wet. Paulina Landsberg.
 2. Płatność za nasienie świeże odbywa się w dwóch ratach:
 • I rata – bezzwrotna przed wydaniem nasienia (500 zł netto + 8 % VAT)
 • II rata – po stwierdzeniu źrebności klaczy 
 • W przypadku nasienia mrożonego opłata jest jednorazowa.
 • Po opłaceniu faktury potwierdzenia przelewu należy przesłać na adres stacjaogierowvln@gmail.com
 1. Wysyłka nasienia: Wszystkie opłaty związane z wysyłką nasienia ponosi kupujący. Opłatę należy uiścić przed wysyłką nasienia.

a. Opłata dystrybucyjna za pobranie i wysyłkę nasienia świeżego wynosi 324 zł brutto oraz 50 zł brutto kaucji za kontener transportowy. Kaucja jest doliczana do I raty. W przypadku zwrotu kontenera jego wartość, tj. 50 zł brutto, zostanie odjęta od faktury za II ratę. 

b. Opłata dystrybucyjna za wysyłkę nasienia mrożonego wynosi 50 zł brutto oraz 2000 zł brutto kaucji za kontener transportowy.

c. W przypadku nasienia mrożonego Stacja Ogierów umożliwia przesłanie własnego kontenera po wcześniejszych ustaleniach. Wówczas pobierana jest opłata w wysokości 50 zł brutto za wysyłkę nasienia. W przypadku użycia prywatnego pojemnika stacja ogierów VLN nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jego utratę lub uszkodzenie.

d. Kontenery transportowe będące własnością stacji ogierów Verso La Natura, należy odesłać z powrotem do stacji, w ciągu siedmiu dni kalendarzowych od ich otrzymania. W przeciwnym razie po upływie tego terminu będzie naliczana opłata za zwłokę w wysokości 100 zł brutto za dzień.

 1. Stacja ogierów Verso La Natura nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie nasienia w transporcie, opóźnienia w dostawie względem prognozowanego czasu doręczenia, zagubienie przesyłki. Reklamacje należy składać jeszcze tego samego dnia po otrzymaniu przesyłki. 
 2. Odbiór osobisty nasienia możliwy jest po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i wysłaniu pełnych danych klaczy oraz właściciela na adres mailowy stacjaogierowvln@gmail.com.Nasienie nie będzie wydane w przypadku braku danych i braku przelewu I-wszej raty.
 3. Nasienie świeże: W danym sezonie rozpłodowym po wpłaceniu I-wszej raty istnieje możliwość podjęcia 3 prób dla jednej klaczy, dla której ma być przeznaczone nasienie.Pobierana jest jedynie opłata dystrybucyjna w wysokości 324 zł brutto oraz 50 zł brutto kaucji za każdy kontener transportowy.
 4. Nasienie mrożone: Nasienie mrożone zawiera dwie porcje inseminacyjne. W przypadku zaźrebienia klaczy po wykorzystaniu jednej porcji, istnieje możliwość zużycia pozostałego nasienia dla innej klaczy. W przypadku zaźrebienia drugiej klaczy dopłata wyniesie 50% ceny zgodnie z cennikiem.
 5. Program rabatowy:
 • dla dwóch klaczy rabat 10%
 • dla trzech klaczy rabat 20%
 • dla czterech klaczy rabat 25%
 • dla pięciu i więcej klaczy rabat 30%
 1. Rabat naliczany jest przy płatności II-ej raty, I-wsza rata nie podlega rabatowi.
 2. Świadectwo krycia zostanie wydane po uregulowaniu płatności za II-gą ratę.
 3. W przypadku niedostarczenia zaświadczenia weterynaryjnego o nie źrebności klaczy w terminie do 01.12.2021 roku faktura za II-gą ratę zostanie wystawiona automatycznie.
 4. Dane do przelewów:

VLN Adamus Spółka Jawna

ul. Ludwika Waryńskiego 4a

71-316 Szczecin

ING Bank Śląski

Nr Konta 54 1050 1559 1000 0092 6388 5437

 

Klacz nieźrebna - Zamów następną dawkę nasienia

 • Jeśli próba nie przyniesie efektów, pamiętaj, że kolejne dawki nasieniamożesz zamawiać do końca sezonu, czyli do 30 września 2021 roku. W przypadku nieudanej próby zaźrebienia Verso La Natura nie pobiera opłaty za kolejne dwie  dawki nasienia. Pobierana jest wyłącznie opłata dystrybucyjna na pokrycie kosztów wysyłki i pobrania nasienia w wysokości 324 zł brutto. Nie pobierzemy od Ciebie II raty za nasienie, jeśli w tym czasie nie uda się zaźrebić klaczy.

Klacz źrebna - poinformuj nas w ciągu dwóch miesięcy 

 • Poinformuj nas o udanym zaźrebieniu w terminie do 2 miesięcy od daty inseminacji. Wystawimy Ci drugą fakturę pro formę. Po opłaceniu II raty za nasienie wyślemy Ci oryginał świadectwa zootechnicznego oraz faktury VAT.